UDON THANI RAJABHAT
UDRUlogo : ระบบสืบค้นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ 13 ฐานข้อมูล:

รายละเอียด 13 ฐานข้อมูล อาทิ ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertotion ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางสืบค้นเดียว

ThaiLIS is Thailand Library

Thailis

DCMS ม.ราชภัฎอุดรธานี

DCMSGIF

ระบบสืบค้น Online

opac

ข่าวประกาศ/ฐานข้อมูล

 
 

กิจกรรมจากศูนย์

 
 

จดหมายข่าว

> ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556
> ประจำเดือนกันยายน 2555 
ประจำเดือนสิงหาคม 2555 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2555
ประจำเดือนเมษายน 2555
ประจำเดือนมีนาคม 2555

 

Contact us

ศูนย์วิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
64 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ถนนทหาร
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

  • Tel : 042-211040-49 ต่อ 601
คุณอยู่ที่: Home