EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery Service
 
 

การสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว โดยผลการสืบค้นจะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับในการ search เพียงครั้งเดียว

รายชื่อหนังสือใหม่ 2557

DCMS ม.ราชภัฎอุดรธานี


วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ เอกสารประกอบการสอน เอกสารเผยแพร่ จดหมายข่าว ข้อมูลท้องถิ่น กฤตภาค รายชื่อหนังสือใหม่

ข่าวประกาศ

 
 

กิจกรรมจากศูนย์

 
 

จดหมายข่าว

> ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556
> ประจำเดือนกันยายน 2555 
ประจำเดือนสิงหาคม 2555 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2555
ประจำเดือนเมษายน 2555
ประจำเดือนมีนาคม 2555

 

Contact us

ศูนย์วิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
64 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ถนนทหาร
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

  • Tel : 042-211040-49 ต่อ 601
คุณอยู่ที่: Home