ThaiLIS Discovery Service

UDON THANI RAJABHAT
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery:


ThaiLIS is Thailand Library

Thailis

DCMS ม.ราชภัฎอุดรธานี

DCMSGIF

DataBase Online

dbms

ระบบสืบค้น Online

opac

ข่าวประกาศ/ฐานข้อมูล

 
 

กิจกรรมจากศูนย์

 
 

จดหมายข่าว

> ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556
> ประจำเดือนกันยายน 2555 
ประจำเดือนสิงหาคม 2555 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2555
ประจำเดือนเมษายน 2555
ประจำเดือนมีนาคม 2555

 

Contact us

ศูนย์วิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
64 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ถนนทหาร
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

  • Tel : 042-211040-49 ต่อ 601
คุณอยู่ที่: Home