ระบบสืบค้นห้องสมุด  Liberty Online

 

THAILIS  IS THAILAND LIBRARY

 

DCMS  ม.ราชภัฎอุดรธานี

 
 
 
 
คุณอยู่ที่: Home News And Events newbooks การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษา C
 
 
NEWS AND EVENT

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษา C

9786167241579

ชื่อเรื่อง:การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษา C

สารบัญ :

 • ความรู้เบื้องต้นในการสร้างหุ่นยนต์
 • รวมโครงงานพื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์ที่ไม่มีการเขียนโปรแกรม
 • ความรู้เบื้องต้นกับการโปรแกรมหุ่นยนต์
 • วงจรไฟฟ้าและไมโครคอนโทรลเลอร์
 • การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเบื้องต้น
 • การติดตั้งโปรแกรม
 • การเขียนโปรแกรมและถ่ายโอนข้อมูล
 • การโปรแกรมอ่านค่าอิมพุทและควบคุมเอาท์พุท
 • การโปรแกรมควบคุมทิศทางของมอเตอร์
 • การโปรแกรมอ่านค่าเซนเซอร์
 • การโปรแกรมการตั้งเวลาและการควบคุมความเร็วของมอเตอร์
 • รวมโครงงานหุ่นยนต์ที่มีการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ใช้งาน
 
 
 
 
 

แนะนำ  หนังสือใหม่

๑,๓๐๐ ภาษิตสำนวนไทยและคำพังเพย ๑,๓๐๐ ภาษิตสำนวนไทยและคำพังเพย 2559-04-09 - ชื่อเรื่อง : ๑,๓๐๐ ภา...
ดีท็อกซ์ไบเบิล Total detox plan ดีท็อกซ์ไบเบิล Total detox plan 2559-04-09 - ชื่อเรื่อง:ดีท็อกซ์ไ...
ไวยากรณ์ & พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 in 1 ไวยากรณ์ & พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 in 1 2559-04-09 - ชื่อเรื่อง:ไวยากรณ์ &...
พระพุทธประวัติ พระพุทธประวัติ 2559-04-05 - ชื่อเรื่อง:พระพุทธปร...
 
 
 
 
 
 
 
 

Latest  News

Popular  News

Support  Center

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000