ระบบสืบค้นห้องสมุด  Liberty Online

 

THAILIS  IS THAILAND LIBRARY

 

DCMS  ม.ราชภัฎอุดรธานี

 
 
 
 
คุณอยู่ที่: Home วัน - เวลาให้บริการ
 
 

วัน - เวลาให้บริการ

พิมพ์

ภาคเรียนปกติ

เวลาเปิดบริการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

08 : 00 – 19 : 00 น.

วันหยุดนักขัตกฤษ์ ปิดบริการ

 

ปิดภาคเรียน

เวลาเปิดบริการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

08 : 00 – 17 : 00 น.

วันหยุดนักขัตกฤษ์ ปิดบริการ