คุณอยู่ที่: Home Home โครงสร้างการบริหาร
 
 

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล Cambridge Journal Online

พิมพ์

Sample Image

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อเรื่อง และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญสามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargo

URL  :   journals.cambridge.org