วัน - เวลาให้บริการ

ภาคเรียนปกติ

เวลาเปิดบริการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

08 : 00 – 20 : 00 น.

วันหยุดนักขัตกฤษ์ ปิดบริการ

 

ปิดภาคเรียน

เวลาเปิดบริการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

08 : 00 – 17 : 00 น.

วันหยุดนักขัตกฤษ์ ปิดบริการ