New
111555

ชื่อเรื่อง : เปิดบ้านอ่านเมือง "ปฐมนคร" เส้นทางประวัติศาสตร์ยุคทองแห่งทวารวดี

ผู้แต่ง    : คณะผู้ประสานงานอุทยานทวารวดี

สารบัญ :   -- นครรัฐแห่งทวารวดี

                 --สู่...กรุงเทพทวารวดีศรีโยธา

                 -- แล้วแสงทองก็เรืองรอง..อีกครา

                 -- แกะรอย..นิราศพระประถม--118 ปี เรือนจำกลาง

                 -- องค์ความรู้..การจัดการพื้นที่สาธารณะ

                 -- จินตนาการต่อพื้นที่ 32 ไร่ (เรือนจำเก่า) ของคนนครปฐม.

 URL : เปิดบ้านอ่านเมือง "ปฐมนคร" เส้นทางประวัติศาสตร์ยุคทองแห่งทวารวดี