แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library

n18241เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วย หนังสือ,นิตยสารทั้งฉบับปกติและฉบับ Traveler, แผนที่ , รูปภาพ, วีดีโอ

สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ อาทิเช่น Animals, Environment, History, People and Cultures, Science and Technology และ Travel หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทาง Search หรือ Advance Search ใช้งานได้ไม่จำกัดจํานวนผู้ใช้สามารถ อ่านออกเสียงเนื้อหาให้ฟังได้, จัดพิมพ์ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้ง โดยสามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 – ปัจจุบัน, ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้ง Function Term Frequency ที่สามารถแสดงผลความถี่ของคำสืบค้นในรูปแบบกราฟ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด หรือจัดพิมพ์ได้อีกด้วย

URL http://infotrac.galegroup.com/itweb/? db=NGMA