เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

รายละเอียด : ฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

ระยะเวลาเปิดทดลอง : ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน

URL : ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

สอบถาม : คุณวรางคณา นันธิโย โทร : 0 2769 3888 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gale-Academic-OneFile2