เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

รายละเอียด : ศูนย์วิทยบริการ ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ

ระยะเวลาเปิดทดลอง : ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน

URL : ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

สอบถาม : คุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร โทร : 081 258 3333 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

academic-search-ultimate