เช็คหนังสือ-ค่าปรับด้วยตัวเอง

เช็คหนังสือ-ค่าปรับด้วยตัวเอง

1. เช็คหนังสือ-ค่าปรับด้วยตัวเอง

2. การเช็คหนังสือ-ค่าปรับด้วยตัวเองผ่านเคาน์เตอร์บริการ

ในการเช็คหนังสือ-ค่าปรับด้วยตัวเอง จำเป็นต้องใช้ user และ password ในการใช้งาน กรุณาติดต่อ เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 และ ชั้น 4 เพื่อขอ  user และ password

ขั้นตอนการเช็คหนังสือ-ค่าปรับด้วยตัวเอง

1. เปิด Internet Explorer ช่อง Adress ระบุ : liberty.udru.ac.th  คลิกที่ Login

check book1

2.หน้า Login ใส่ User และ password จากนั้นกด Login

check book2

3. เข้าสู่ระบบสมาชิก ตัวอย่างในหน้านี้จะแสดงว่ามีรายการหนังสือที่ยืมอยู่ปัจจุบัน(Current Loans) 7 เล่ม และค้างส่ง(Overdue Loans) 7 เล่ม สามารถกดเข้าไปดูรายการยืมและค้างส่งได้

test

คุณอยู่ที่: Home เช็คหนังสือ-ค่าปรับด้วยตัวเอง