ขั้นตอนการยืมต่อOnline

การยืมต่อ

1. การยืมต่อหนังสือ Online

2. การยืมต่อผ่านเคาน์เตอร์บริการ

ในการยืมต่อหนังสือ Online จำเป็นต้องใช้ user และ password ในการใช้งาน กรุณาติดต่อ เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 และ ชั้น 4 เพื่อขอ  user และ password

*เงื่อนไขการยืมต่อ

  1. นักศึกษา User ให้ใช้รหัสนักศึกษาเท่านั้น
  2. อาจารย์และพนักงาน User ใช้รหัสตามบัตรสมาชิกห้องสมุด
  3. ไม่สามารถยืมต่อได้ ติดต่อกันสองครั้งและยืมต่อได้รายการละ 1 ครั้งเท่านั้น และรายการนั้นต้องไม่เกินกำหนดส่ง
  4. จะสามารถยืมต่อได้อีกครั้งจะต้องนำหนังสือมาคืนที่ห้องสมุดก่อน
  5. ในกรณีที่หนังสือที่จะยืมต่อมี การจอง ต้องให้สิทธิ การจอง ก่อน

ขั้นตอนการใช้งานยืมต่อหนังสือ Online

1. เปิด Internet Explorer ช่อง Adress ระบุ : liberty.udru.ac.th  คลิกที่ Login

2.หน้า Login ใส่ User และ password จากนั้นกด Login

3. จากนั้นก็เข้าสู่ระบบสืบค้น (Opac) จากนั้นคลิกในส่วนของเมนู Current Loan จะมี (1) คือจำนวนหนังสือที่เราได้ยืมปัจจุบันมีทั้งหมด 1 รายการ

4. จะแสดงรายการหนังสือที่เรายืมทั้งหมดมี 1 รายการ  ช่อง [Title คือ รายการหนังสือ] , [Date out คือ วันที่ยืม], [Date due คือ วันที่คืน], [Renew คือ ยืมต่อ]

 คือ ยืมต่อเฉพาะรายการที่เลือก

 คือ ยืมต่อทั้งหมด

ในรายการนี้ ยืมวันที่ 18 October, 2013 ส่งวันที่ 19 October, 2013 ในการยืมต่อนั้น ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง Renew แล้วกด 

5. จะแสดงรายการหนังสือที่ทำการยืมต่อ โดยวันที่ส่งจะเปลี่ยนเป็น 25 October, 2013 คือ นับจากวันที่ยืมต่อไปอีก 7 วัน 

 

ดูคลิปการยืมต่อออนไลน์

คุณอยู่ที่: Home ยืมหนังสือต่อ Online