บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ มทส. มาจัดบูธแสดงหนังสือ ที่ห้องสมุด (ศูนย์สามพร้าว) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

เรียนเชิญให้ทุกคนมาเลือกซื้อหนังสือ และแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

kickrrm ngan hnangsux