บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

สำหรับบุคลากร
     กรอกแบบฟอร์มยื่นคำขอ


สำหรับนักศึกษา
     สิ่งที่ต้องเตรียมมา : บัตรนักศึกษา , สำเนาบัตรประชาชน , เอกสารคำขออนุญาติการใช้งาน
     ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302

รายละเอียดการใช้งาน
Domainname : http://hosting.udru.ac.th/~your username
Host : hosting.udru.ac.th
Protocal : SFTP
Login Type : Normal (ปกติ)

** แนะนำให้ใช้ โปรแกรม FileZilla ในการ FTP **


หลังจากที่ ท่านผู้ใช้ ได้ทำการ ftp เข้ามาที่ระบบแล้ว ผู้ใช้ต้องเอาข้อมูลที่เกียวกับงานเว็บไซต์ทั้งหมด ใส่ไว้ที่ folder ชื่อ public_html เว็บไซต์จึงจะแสดงผลได้

** สำหรับท่านที่ต้องการใช้ ฐานข้อมูล mysql ให้ติดต่อที่ห้อง 17302 **

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 17302 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4221-1040-59 ต่อ 1720