บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

 เช่น ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือเครือข่ายของหน่วยงานอื่นๆ เสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่างๆที่จำกัดให้ใช้งานได้จากภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น สืบค้นฐานข้อมูล บทความต่างๆ ระบบงานธุรการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย เป็นต้น การใช้งาน VPN จะมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยมีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งและรับข้อมูลทุกครั้ง

คู่มือการใช้งาน

1. การตั้งค่า UDRU-VPN สำหรับ Android

2. การตั้งค่า UDRU-VPN สำหรับ iPhone, iPad

3. การตั้งค่า UDRU-VPN สำหรับ Windows 7

4. การตั้งค่า UDRU-VPN สำหรับ Windows 10

vpn ban