บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen
เมื่อวันที่ 26-28 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์วิทยบริการ นำโดยนางสาวชไมพร ชัยวินิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ และบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ จัดกิจกรรม Mobile Library Service ภายใต้โครงการบริการวิชาการของสำนักวิทยบริการ ฯ
.
โดยดำเนินการสำรวจ และลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.ไปรษณีย์ไทย บ้านห้วยหมากหล่ำ อบรมและให้ความรู้การจัดห้องสมุดกับครูผู้รับผิดชอบ และสรุปการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อติดตามผลการดำเนินการต่อไป
.
👇สอบถามรายละเอียด👇
.