บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

LibraryUDRU

สถานที่ติดต่อ : 

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 64 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 

ช่องทางการติดต่อ :

งานธุรการ 042-211040-49 ต่อ 1601

Line add4