บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

วิธีจองหนังสือต่อออนไลน์

สำหรับวิธีการจองหนังสือออนไลน์ในระบบห้องสมุด Liberty นั้น บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามารถเข้าจองหนังสือออนไลน์ได้ดังต่อไปนี้

1. เข้าเวบไซต์ที่ Liberty.udru.ac.th 

2. กด login 

2022 03 14 15 47 51

 

 3. กรอกรหัสผ่าน *** หากไม่ทราบรหัสผ่านติดต่อที่ facebook


2022 03 14 15 53 24

 

4. หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระบบสมาชิกของผู้ใช้ ซึ่งในเมนู MY PORTAL SUMMARY จะมีเมนู ยืมปัจจุบัน (Current Loans) (4) ระบบจะแสดงข้อมูลการยืมปัจจุบันมีจำนวนกี่เล่ม ในตัวอย่างมีการยืมปัจจุบันจำนวน 4 เล่ม แล้วสามารถคลิกที่ ยืมปัจจุบัน เพื่อทำการยืมต่อออนไลน์ได้

*** หมายเหตุ  เงื่อนไขการยืมต่อ  การยืมต่อออนไลน์นั้นหนังสือต้องไม่เกินกำหนดส่ง และการยืมต่อออนไลน์สามารถทำการยืมต่อได้ 1 ครั้ง หากต้องการยืมต่อออนไลน์ครั้งต่อไปให้ผู้ใช้นำหนังสือไปคืนที่เคาร์เตอร์บริการจากนั้นระบบจะทำการ Reset ให้กลับมายืมต่อออนไลน์ได้อีกครั้ง

0000

 

5. หลังจากคลิกที่  ยืมปัจจุบัน (Current Loans) (4) จะแสดงรายการหนังสือที่เรายืมปัจจุบันจำนวน 4 เล่ม รวมทั้ง DATE OUT (วันที่ยืม) และ DATE DUE (วันที่คืนปัจจุบัน)  หากเราต้องการยืมต่อให้คลิกที่ไอคอน  333 จากนั้น DATE DUE (วันที่คืนปัจจุบัน) ก็จะเปลี่ยนไปตามสิทธ์การยืมของประเภทนั้น...

222