บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

เป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ในการยืมหนังสือ ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook และ Line ของห้องสมุด โดยระบุ ชื่อเรื่องหนังสือ ชื่อผู้แต่ง หรือเลขหมู่ หนังสือที่ต้องการยืม  ระบุวันและเวลา ในการมาติดต่อรับหนังสือ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมค้นหาหนังสือไว้ให้ผู้ใช้บริการตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอใช้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

ดาวน์โหลด

สแกน QR Code หรือ

คลิ๊กที่ QR Code เพื่อแอด LINE